In my heart

അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകവേ ഞാനവിടെയെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ സുഗന്ദ സുമങ്ങള് കണ്ടു..............rameshvalakada@gmail.com or 9809485003

Sunday, August 29, 2010

ദാഹം

     അയാള് വളരെ സാധാരണമായ് തന്നെ ചിരിച്ചു.ഏന്തോ അയാളുടെ മുഖപ്രകൃതിക്കു യോജ്യമായിത്തോനിയില്ല ഏനിക്കത്.

  ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ആ ചിരി സ്വീകരിച്ചതായ് ശിരസ്സു കൊണ്ട് ആഗ്യം കാണിച്ചു.അയാള്ക്കും അധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഗൂഢസ്മിതം ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു.
      അപ്പുറത്തെ കുടിലിലെ ഓലവാതിലില്കൈവച്ചയാള് തിരിഞ്ഞു വീണ്ടുമെന്നെ നോക്കി.
      ആ ചിരി മാഞ്ഞിരുന്നു.
      വെറുതേ ഒരലോസരത്തിനു വളമിടാതെ ഞാ൯ ചെറ്റവാതിലടച്ച്,ഇരുട്ട് കടന്നു കൂടിയ മുറിയുടെ മൂലയിലെ കയ൪ കട്ടിലില് ചെന്നിരുന്നു.
       ഓ൪ത്തു നോക്കിയപ്പോള്  എനിക്കു ചിരിക്കാ൯ തോന്നി,
       ആ ഓലവാതില് കടന്നു അയാള് ഏന്താവും ചെയ്യുക?
       അവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശി കിടന്നു ഉറക്കം കിട്ടാതെ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടാവും.തറയില് കിടന്നു ആ കറുത്ത നായ ഉറക്കംപിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കും
       അയാള്ക്കെന്താണ് ചോദിക്കാനുണ്ടാവുക?
    ഒരപരിചിതന് ഈ തെരുവിലെ ആരെയും മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.മു൯പൊന്നും ഇവിടെയെങ്ങും കണ്ട ആളല്ല. അയാളാമുത്തശ്ശിയോട് ഏന്തെന്കിലും ചോദിക്കും,വായുടെ ചലനം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ഊഹിച്ച് ചോദ്ദ്യക൪ത്താവിനുത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് തള്ളയുടെ പതിവ്. അയാളെന്തെന്കിലും ചോദിച്ചാല് ഇരുട്ട്
കനത്തു തുടങ്ങിയ ഈ സന്ധ്യാ നേരത്ത് ചെവി കേള്ക്കാത്ത അവരെന്തു പറയാ൯. ചോദിച്ചു വശം കെടുംപോള് അയാള് ഇറങ്ങി പോകുമായിരിക്കും.
      ഒരുപക്ഷേ ഞാനിവിടെ വരുന്നതിനു മുന്നേ അവ൪ പരിചിതരായിരിക്കും.ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നാളുകളല്ലേ ആയുള്ളൂ.
      എനിക്കൊന്നുമറിയില്ല.
      ഞാ൯ കട്ടിലില് കിടന്നു വിയ൪പ്പു മണക്കുന്ന പുതപ്പെടുത്തു പുതച്ചു. മങ്ങിയ ഇരുട്ടിലൂടെ ഇളം തണുപ്പ് കടന്നു വന്നു.നിശബ്ദതയ്ക്കു ഘനമേറി.ഭിത്തിയിലെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ എത്തി നോക്കിയ വെളിച്ചവും കെട്ടു.
     നിശബ്ദതയും ഇരുട്ടും ചെവികളെ തുളച്ചപ്പോള്,ആരോടെകിലും എന്തെകിലും സംസാരിക്കണമെന്നു തോന്നി.
    ഏറെ നേരം ഇരുട്ടിലേക്കു തുറിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം മുഖത്തേക്ക് പുതപ്പ് വലിച്ചു കയറ്റി കണ്ണടച്ചു.
    എന്തോ പറയണമെന്ന ഭാവത്തില് എന്റെ കണ്ണുകളെ മൂടി ഇരുട്ടു നിന്നു. എനിക്കൊന്നും കേള്ക്കാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല കാണാനും. എന്തൊക്കെയോ ഓ൪ക്കാ൯ ശ്രമിച്ച് ഏറെ നേരം കണ്ണടച്ചു കിടന്നു.രാത്രി കനത്ത ഭാരമായി തലയ്കു മുകളില് നിന്നു.എനിക്കു ദാഹിക്കാ൯ തുടങ്ങി. വെള്ളമെടുത്തു കുടിക്കുന്നതു സന്കല്പിക്കാ൯ തുടങ്ങുംപോഴാണു ദൂരെയെവിടെയോ ആരുടേയോ ശകാര ശബ്ദം കേട്ടത്.ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അടുത്ത കുടിലില് നിന്നാണതെന്നു മനസ്സിലായത്.
   പുതപ്പ് മുഖത്തു നിന്നെടുത്തു മാറ്റി ഇരുട്ടിനെ തുറിച്ചു നോക്കി കാതു കൂ൪പ്പിച്ചു.
  വയസ്സിയല്ല, മറ്റേതോ സ്ത്രീശബ്ദമാണു കേള്ക്കുന്നത്.ഒരു പുരുഷന്റെ മുരള്ച്ചയും ഇടയ്ക്കു കേട്ടു. അയാളെ ഞാനൂഹിച്ചു സന്ധ്യയ്ക്കു കണ്ട അപരിചിത൯ തന്നെ.
   ഇരുട്ടില് വിള്ളലുകള് വീഴ്ത്തി കിഴവിയുടെ ദയനീയ നിലവിളി ഉയ൪ന്നു..
   നിമിഷങ്ങളേ അതു നീണ്ടുള്ളൂ.  പിന്നെ നിശബ്ദം.
       ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിശബ്ദത നീണ്ടു.......
    ഹൃദയമിടിപ്പി൯റെ ശബ്ദത്തിനു മുകളിലേക്കു ഞാ൯ ചെവി കൂ൪പ്പിച്ചു.ഒരു നേ൪ത്ത തേങ്ങല് ചെവി എത്തി പിടിച്ചു.ഇരുട്ട് മറച്ച ചെറ്റ വാതിലിലേക്ക് ഞാ൯ നോക്കി കിടന്നു.ഒന്നും കാണാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഞാ൯ ശബ്ദങ്ങള് കേട്ടു തുടങ്ങി.ആ സ്ത്രീ ഏന്തോ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്വരം കേട്ടു.മറുപടിഉണ്ടായില്ല.
 എ൯റെ കേള്വി നശിച്ചുഏന്നെനിക്കു തോന്നി.നിശബ്ദത ഏറി വന്നു.എ൯റെ ചെവിയോടടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചു വിരലുകള് ഉരസി.
        ഉവ്വ്. എനിക്കു കേള്ക്കാം!
       എന്നാലവിടെയെന്താണ് നടക്കുന്നത്?
       പെട്ടെന്നെനിക്ക് സ്ത്രീ സ്വരത്തി൯റെ ഉടമയെ മനസ്സിലായി.കിഴവിയുടെ ഏതോ ബന്ധത്തില് പെട്ട ഒരു യുവതി ഇടയ്ക്കവിടെ വന്നു താമസിക്കാറുണ്ട്
       അവള് തന്നെ.
      വലിയ കണ്ണുകള് കൊണ്ടു മിന്നലൊളി പോലെ നോക്കി കടന്നു പോകുന്നവള്.
      ഏതോ ഓഫീസില് ഒരു ചെറിയ ജോലിയുണടവള്ക്ക്.
      പക്ഷേ എന്താണവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.എന്തൊക്കെയോ തട്ടി വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു.ഇടയ്ക്കയാളുടെ ഘനമേറിയ മുരള്ച്ചയും കേട്ടു.ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്കിലും എല്ലാം കേള്ക്കാ൯ ശ്രമിച്ചു.ഒരമ൪ത്തി പിടിച്ച നിലവിളി കേട്ടു. അവളുടെ വായ് പൊത്ത പെട്ടിരിക്കാം.
       ഞാനൊന്നു ഞെട്ടി. എന്തൊക്കെയോ സന്കല്പ്പിക്കാ൯ തുടങ്ങി........
       അയാള് അവളെ-
       ഇരുട്ടിനാല് മൂടപ്പെട്ട് ശ്വാസം കഴിക്കാ൯ പോലും ഭയന്ന് നിശ്ചലം കിടന്നു.
     ശബ്ദംനിലച്ചെന്നു കരുതുംപോഴെല്ലാം അവളുടെ കരച്ചിലോ തേങ്ങലുകലോ ചെവി എത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അതും നിലച്ചപ്പോള് അപരിചിത൯റെ ചുവന്ന കണ്ണുകള് ഇരുളിലെവിടെയോ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നി.
       ആ കണ്ണുകളില് വന്യമായ ഒരു ചിരി തങ്ങി നില്ക്കുന്നു.
       എനിക്കൊരു തരം ഭയം അനുഭവപ്പെട്ടു. എഴുന്നേറ്റ് ഓടി ച്ചെന്ന് ആ കുടിലിലെ സംഭവങ്ങള് കാണണമെന്നു തോന്നി.
        എ൯റെ ശരീരം മരവിച്ചു കിടന്നു.
       ഉയ൪ത്താ൯ശ്രമിച്ച കൈകള് പുതപ്പിനുള്ളില് മരിച്ചതു പോലെ!
        നേരം കടന്നു പോയ് കൊണ്ടിരുന്നു.....
       ദാഹം കിടത്തി പൊറുപ്പിക്കാതായ്. വരളുന്ന കണ്ഠം ശരീര ഭാഗങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു.
       പുതപ്പ് ചുരുട്ടിയെടുത്തു പുതച്ചു കൊണ്ടു എഴുന്നേറ്റു. മൂടി നിന്ന ഇരുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റാ൯, വിളക്ക് വച്ച ഭാഗം ലാക്കാക്കി തപ്പി തടഞ്ഞു നീങ്ങി.എവിടെയോ തട്ടി വീഴാ൯ ഭാവിച്ചപ്പോള്,കൈയ്യില് വിളക്ക് തടഞ്ഞു. അതിനടുത്തു വച്ച തീപ്പെട്ടി കൈ തട്ടി താഴെ വീണു.നിലത്തിരുന്നു പരതിയപ്പോള് മാത്രമേ അതു കിട്ടിയുള്ളൂ.
         വെളിച്ചം തെളിഞ്ഞപ്പോള് കാതു കൂ൪പ്പിച്ചു.
         ഇല്ല!
         ഒരു ശബ്ദവും കേള്ക്കാനില്ല.
         മണ്കൂജയുടെ നേ൪ക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുറത്ത് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടതു പോലെ.....
    ഹൃദയം പെട്ടെന്ന് ശക്തിയായ് തുടിക്കാ൯ തുടങ്ങി.ഭയന്നുഴറിയ കണ്ണുകള് ശീഘ്രമെത്തിപ്പിടിച്ചത് ഓലമറയില് ചാരി വച്ച കോടാലിയിലാണ്.
          ചെറ്റ വാതില് തള്ളിത്തുറന്നു പുറത്തു ചാടിയപ്പോള് നടന്നു നീങ്ങുന്ന അയാളുടെ പി൯വശം ദൃഷ്ടിയില് പെട്ടു.ഒന്നുമോ൪ക്കാതെ കൈയ്യിലിരുന്ന കോടാലി ഉയ൪ത്തിയെറിഞ്ഞു.
          ഉന്നം തെറ്റിയില്ല അയാള് ശിരസ്സില് കൈ വച്ച് അലറിക്കരഞ്ഞു.
          ഇരുട്ടില് കനത്തു നില്ക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കൂരയിലേക്ക് നോക്കുംപോള് എ൯റെ ദാഹം ശമിച്ചിരുന്നു.
                        

Tuesday, August 24, 2010

മനുഷ്യനില്നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക്...

നാഴികള്,
കാതങ്ങള്
പ്രകാശ വര്ഷങ്ങള്....


തിരയും ദൂരെയേതോ
തീരവും തേടി-
യെങ്ങു പോയ് മറയുന്നു?


പ്രയാണങ്ങള്......


തീരാത്ത തേടലുകള്!
മനസ്സില് നിന്നു മനസ്സിലേക്ക്,
ആത്മാവില് നിന്ന്......


യാത്രയുടെ ഗതിവേഗങ്ങളില്
യാനത്തിന്റെയാര്ദ്ര
തേങ്ങലുകള്.


മറവിയുടെ മന്ദ്രങ്ങളില്
വെറുപ്പിന്റെ ദ്രുത
താളങ്ങളില്,
കോപ-താപത്തിന്റെ
സല്ലാപ-സന്തോഷത്തിന്റേയും
ഉടുക്കി൯ കടുംതുടി....
       തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നാശിച്ചു
തിരിച്ചു നടന്നീടവേ
പിന്നില്!
''ഒരു കണ്ണീറ് കണത്തില്
നിന്നൊരു ചിരിയിലേ-
കെത്രയോ ,
അത്രയും പിന്നെ
ഒരര്ദ്ധ നെടു നിശ്ശ്വാസ
മാത്രയും.''

രാഗം

x
x
 
 നീയറിയുന്നുവോ താരമേ,
നിയതിയുടെ താണ്ഡനത്താല്
നീയെനിക്കേകുമീ നറും നിലാവെ-
നിക്കപ്രാപ്യമായകന്നു പോകുന്നതും
കാലത്തി൯ ഘോരഗര്ജ്ജനരവത്താല്
നീമൂളുമാ ഗീതം ശ്രുതി തകര്ന്നെങ്ങോ
                                    ലയിക്കുന്നതും.....?
അറിയുന്നില്ലയോയെന്റെയേകാന്ത
രാപഥങ്ങളില് നിന്നെയും തേടി ഞാ-
നാര്ത്തലച്ചതും,നി൯ തുണ്ടു
വെട്ടത്തിനായായിരം കാതങ്ങള്താണ്ടി
കഴല്കുഴഞ്ഞാ വീഥിയില് വീണതും?
കണ്ടമാത്രയില് നിന്നോടനല്പമാം
കഥകള് പറഞ്ഞതും,പറയാതെ പറയാ൯
തുനിഞ്ഞധികനേരവും മിഴിയുടെയാഴങ്ങള്
തിരഞ്ഞതും നിനക്കറിയാമെന്റെ
                          ഹ്രദയാനുരാഗവും...!
വസന്തഗീതങ്ങളും സാന്ധ്യശോഭയും
വിശ്വസൌന്ദര്യത്തി൯ മോഹിതരൂപങ്ങളും
ഹ്രദയരാഗങ്ങള്ക്കു ശ്രുതിചേര്ക്കവേ
ഞാനറിയുന്നെനിക്കപ്രാപ്യയാണു നീ..........
ഗിരിതടങ്ങളില് കയറിയെ൯
ശുഷ്ക്കകരങ്ങളുയര്ത്തിയാലും
താരമേ,നീയെന്റെ മിഴികളാര്ദ്രമാക്കി
വിദൂരതയിലെങ്ങോ ലയിക്കുന്നു....... 

ഇരുള്കനത്തധകശോകം ഘനീഭവിക്കവേ
ഇവിടെയീ മണ്ണിനു മുകളില്
ഇത്തിരി മോഹങ്ങള്ക്കു
                           വിത്തുകള്പാകി
ഇരുട്ടിലേകനായലയുന്നു ഞാ൯.Sunday, August 22, 2010

യോഗംമുഗ്ദമോഹങ്ങളില് പെറ്റു വീണുപോയ്
മനുജയോഗങ്ങളില് നിയോഗിതനായ്
ഭൂമിക്കു മീതെ കൊറ്റിനു മാത്രമായ്.
കൊടും പാപക്കാടുകള് താണ്ടുവാ൯
കൊലമരങ്ങളില് കയറ് വലിക്കാ൯
കയറ്ക്കുരുക്കിനാല് സ്വയം തീരുവാ൯....

കാനല്


വേദന വിളറുമീ നിലാവില്
ഓമനേ നിന്റെ
വിഹ്വലമൊരു നിസ്വനം കേട്ടു ഞാ൯
തരുലതകളില് നിപതിക്കുമീ
തുഷാരവും നിന്നശ്രുധാരയെന്നു
നിനച്ചു ഞാ൯.
വ്യര്ത്ഥമാം നിനവിന്റെ
നിലാവെട്ടത്തിലെന്നും
കാനല്ക്കാഴ്ചലള്
മിഥ്യയെന്നോര്ത്തു ഞാ൯

Thursday, August 19, 2010

വെറുതേ


പതിയെ പാടാന് കൊതിക്കുന്നൊരീണമാണു നീ
പാഴായ് ത്തീരുമൊരുശ്രുതിയാണു ഞാന്
പിന്നെയും കൊതിക്കുന്നതെന്തിനെന് മനമേ
വ്യര്ത്ഥമായ്ത്തീരുമൊരുസ്വപ്നത്തെയെന്തിനു
തഴുകിത്തലോടിയുണര്ത്തുന്നതും.....?

Wednesday, August 18, 2010

ഇതളടറ്ന്നുവോ?


വനശലഭങ്ങളായ്
ചിറകടിച്ചുയരു-
ന്നെനിക്കോണമോറ്മ്മയില്...
കൈയ്യെത്തിയൊരു പൂവിറുക്കവേ
തൂമഞ്ഞുതിറ്ന്നുവോ ഹ്രദയത്തിലും.
ഈറന് മുടിച്ചാറ്ത്തുലച്ചു-
നിന്നോണം ഒരു നവ-
തരുണിയെ പോല്.
കുന്നിന് ചരുവിലെ
തുംപകളിറുത്തു ഞാന്
അഴകേറുമീ കൂന്തലിലണിയിക്കാന്
മ്റ്ദുരവമുതിറ്ത്തണയും
മന്ദമാരുതനും ഏനിക്കേകി
ഇലഞ്ഞിയും തെച്ചിയും...
നിലാവുവീഴും നിശകളിലെല്ലാം
സുഖന്ധസാമിപ്യമായവള്
ചാരത്തു നിന്നു.....
ഹ്രദ്ദ്യമായ് മൂളുമൊരു
ഗീതമായവള്,ലാസ്യഭാവങ്ങളെല്ലാ
മണിഞ്ഞവള് നടനമാടിയെന്
ഹ്രദയവനികയില്....

കാലമൊഴുകി കറുത്ത
ജലവാഹിനി പോലെ.
പ്രണയത്തിന് പ്രചണ്ഡത
ഏങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയ്!
മഞ്ഞു വീഴും പുലരികളില്
മറന്നു പോയ് പഴയശീലുകള്
പഴംകഥകളായ് തുംപകള്...
ദൂരെയേതോ തെച്ചിപ്പടറ്പ്പുകളില്
ആറ്ദ്രനയനങ്ങളില്നിന്നടറ്ന്നു
വീഴും അശ്രുധാരയായവള്...
ഇതളടറ്ന്നു പോയെന്നോണം
ഇരുണ്ടു പോയെന്നന്തരംഗം...

സ്വപ്നങ്ങളാണ്.............

ഉറക്കവുമുണറ്ച്ചയുമൊന്നായ്ത്തീരുന്നുടലില് നീയാമോറ്മകള്മേയുംപോള്..........