In my heart

അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകവേ ഞാനവിടെയെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ സുഗന്ദ സുമങ്ങള് കണ്ടു..............rameshvalakada@gmail.com or 9809485003

Thursday, August 18, 2011

പി൯വിളികള്‍


"എന്റെ സ്തനത്തില്‍ നിന്നൂറുന്ന 
              തുള്ളിയാല്‍  
 നിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ മതിലുകള്‍ 
              തീ൪ക്കുക!
 നിന്റെ കാരുണ്ണ്യ ദാഹങ്ങളും, 
       താരുണ്ണ്യ മോഹങ്ങളും
ഈ ബിന്ദുവിന്നനന്ദ 
      ശോഭയാലനശ്വരമാക്കുക"


ഇവിടെയാണായിരമ൪ത്ഥങ്ങള്‍ 
ഇവിടെയാണായിരയുക്തികള്‍ 
നിന്റെ ശക്തിയാണിത്,
നിന്റെയാസക്തിയും.....!
വേവുന്ന വേദനയാല്‍ 
വിശക്കുന്ന മാതൃത്വമേ,
നൊമ്പരത്താല്‍ നിന്റെ 
നാഭിയില്‍ ചേരുവാ൯ 
നാവു നീട്ടി വീണ്ടും 
കൊതിക്കയാണു ഞാ൯! 
അ൪ത്ഥവുമന൪ത്ഥവും നേടുവാനീ 
കൊച്ചു ചക്രവാളത്തിലേതു 
സൂര്യനെ തേടും? 
നീ ചൂണ്ടുന്ന വഴികളിലെ൯ 
സൂര്യ൯ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു! 
ഞാ൯ തേടുന്ന വഴികളിലോ 
അന്ധകാരം തുറിച്ചു നോക്കുന്നു!
നീളുമെ൯ വഴികളില്‍ കദനങ്ങള്‍ 
മുള്ളുകളായ് ഹൃദയത്തില്‍ 
          തറയ്ക്കുന്നു...
സുഖമാണിത്! 
സ്വന്തമ൪ത്ഥവുമിത്! 
തേടുന്ന വഴികളിലെ 
       വഴികാട്ടിയിത്! 
നാളെയെന്നനന്ത മരീചികയും, 
ഇന്നെന്ന മരുവുന്ന നൊമ്പരവും....


--------------------------------------


Monday, August 15, 2011

ദയ


  
  അന്ധകാരം.അവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം ഉയ൪ന്നു കേള്‍ക്കാം 
അവള്‍ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേ൪ത്തു വേഗത്തില്‍ നടക്കുകയാണ്.
   അവളുടെ നടത്തയ്കിടയിലെപ്പോഴോ ഒരു നായയും അവളെ പി൯തുട൪ന്നു.
ഒടുവിലതു കുരച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ മേല്‍ ചാടി വീഴുകയും പിന്നെ കുഞ്ഞിനെയും 
കടിച്ചെടുത്തു ഇരുളിലേക്കോടി മറയുകയും ചെയ്തു.
 അവള്‍ കരയാ൯ പോലുമാവാതെ നിശബ്ദയായ്...
 കിതച്ചു കൊണ്ടവളോടുകയാണ്........
 നേരം പുല൪ന്നപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ തെരുവില്‍ കിടന്നുരുണ്ടു.
 ആളുകളവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു!!!
 രാത്രിയില്‍ അവള്‍ തെരുവോരത്തു കിടക്കുമ്പൊള്‍ കുരയ്ക്കാതെ അനേകം 
നായ്ക്കള്‍ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Monday, June 20, 2011

കരയുക!കരതലം കൊട്ടിച്ചിരിക്കാം
കണ്ണീരൊഴുക്കി കരയുകയുമാവാം!
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞൊരു
കാക്കയായ് കറുക്കാം
കറുക്കാത്ത പകലിന്റെ
കനിവിനായ് കാക്കാം
കൂകുന്ന കുയിലിന്റെ
കുഞ്ഞായ് പിറക്കാം...

കാക ജന്മത്തിന്റെ
കാലം കറുക്കവേ
കരിയായ് മാറിയ
കാമനകള്‍ ക്കെല്ലാം
കാളകൂടത്തിന്റെ
കൈപ്പു നീ൪ നല്‍കി
കല്ലറയ്ക്കുള്ളില്‍ നീ
കരയുക മ൪ത്യാ...

Sunday, May 29, 2011

Lust

നി൯ മിഴികള്‍ മൊഴിവതെന്തോ
നനവൂറും ചൊടികള്‍ വിട൪ന്നതെന്തേ
ആ൪ദ്രമായ് മനം തുടിക്കുന്നു നിന്ന-
നശ്വരമാം പ്രണയം നുകരാ൯....


Wednesday, March 30, 2011

ജീവ വായു

മനസ്സിന്‍ മണലാരണ്ണ്യങ്ങളില്‍
മദം കൊള്ളും പ്രഹേളികയായ്
             നി൯ പ്രണയം!
എ൯ വാസരത്തില്‍ സാന്ധ്യശോഭയ൪ന്നു നീ
നാലുമണിപ്പൂവായ് വിരിയുന്നിതെന്നും!
ഈ ജീവശ്വാസങ്ങളില്‍
കോടാനുകോടിയണുസഞ്ജയങ്ങളില്‍
കാഴ്ചയിലും കാണാകനവുകളിലും
നി൯ സ്മ്രിതികളാല്‍ നിത്യം
ജീവ വായു തേടുന്നു ഞാ൯.....

Thursday, February 24, 2011

ബോധം


കൂരിരുട്ടിന്റെ കുഴിയില്‍
വ൪ത്തമാനത്തിന്റെ
വേനല്‍ത്തീയെരിയുന്നു...


വിശ്വവിജ്ഞാനത്തിന്റെ
നിറവുകളില്‍ നിന്ന്
നിസ്സംഗതയുടെ നിഴലുകള്‍
ജനിക്കുന്നു......


നീ൪പ്പാടുണങ്ങിയ
കവിള്‍ ത്തടങ്ങളിലെല്ലാം
നൈരാശ്യത്തിന്റെ
ബീജങ്ങള്‍ ജനിക്കുന്നു!

Sunday, January 2, 2011

സാന്ധ്യ ശോണിതം

മധുകണം ചോരും ചുണ്ടില്‍ 
ചിരിയുമായി ചാരത്തു നില്‍ക്കുന്നു നീ.
മാന്ദ്യമകന്ന മനസ്സുമായ് പ്രിയേ,
മഞ്ജുള മോഹന
നേത്രത്തിലെന്തോ
തിരയുന്നു ഞാ൯...
നി൯ കണ്ണിലൊന്നും
കാണാത്തതെന്റെ
കനല്‍ വീണ ഹൃത്തിന്റെ
നൊമ്പര പാടല്ലോ!
സത്ത്വരമോ൪മ്മയില്‍
തളി൪ക്കുന്നു മാനിനീ,
മാനസം നി൯സ്പ൪ശത്താല്‍
തരളിതമായതും
തരളിതമെന്നാത്മാവാം
വിപഞ്ജികയിലോരു ഗീതം
നിനക്കയുണ൪ന്നതും.
കരതലം കൊണ്ടു നീ
മറയ്ക്കുന്ന നി൯ മുഖം
ഇനിയുമെനിക്കന്ന്യമാം നിന്റെ?
നിനവിന്റെ വിപിനഛായല്ലേ
ചാരുലതയായ്
നീയകന്നു നില്‍ക്കുമ്പൊള്‍
നി൯ വദനമൊരു
മരീചികയായി
എന്നില്‍ ദാഹമുണ൪ത്തുന്നു!


നിതംബിനീ നി൯
നിശയിലൊരു
നിശാഗന്ധിയായ് 
ഞാ൯ പൂക്കുമെങ്കില്‍ 
ധന്യമാം ജന്മത്തെ 
വാഴ്ത്തിയേനേ ഞാ൯!
പക്ഷികള്‍ പാദപച്ചില്ലയില്‍ 
തണല്‍ തേടി തേങ്ങുമ്പൊള്‍ 
എ൯ മനം നിന്നിലെ 
തളിരിലത്തുമ്പിലെ
പൂക്കളെ തേടുന്നു....
* * * * * * * * * * * *
വ്യാഴവട്ടങ്ങളും
വേനല്‍ സന്ധ്യുയും
മരുവാക്കിത്തീ൪ത്തൊരീ
മാ൪ത്തടമൊന്നില്‍ 
കനലെരിച്ചു നീ-
യകന്നു പോകുന്നുവോ...?


കഥിക്കുവാ൯ കവിതയില്‍
കനല്‍ മാത്രമെങ്കില്‍
ഗതകാല വാസര
മധുര സ്മൃതികളാല്‍
തീ൪ത്ഥം തളിച്ചു നീ 
എരിയുന്ന തീയില്‍ 
കുളിരായിത്തീരുക..!


മനമേ മറക്കുക
മരുവിന്റെ വേദന
മധുരമായിത്തീരുന്നു
മറവിയും മ൪ത്ത്യന്!